Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti

Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune

Contracte proiect

Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti” cofinantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu cuprinde 11 contracte, din care:
•    3 contracte de servicii:
- Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor
- Asistenta tehnica din partea proiectantului
- Audit independent al proiectului.
•    1 contract de furnizare bunuri
•    7 contracte de lucrari, din care 5 contracte FIDIC rosu si 2 contracte FIDIC galben

 

CW1 - “Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii;

Drobeta Turnu Severin

conducte apă potabilă

km

32

conducte canalizare

km

30

stații pompare apă uzată

buc

6

bransamente contorizate

   

racorduri la colectoare

   

stație de pompare apă potabilă

buc

1

stație de tratare (clorinare)

buc

1

reabilitare rezervor

mc

300

executie foraje noi

buc

2

Breznița Ocol

conducte apă potabilă

km

20

conducte canalizare

km

16

stații pompare apă uzată

buc

3

bransamente contorizate

   

racorduri la colectoare

   

stație de pompare apă potabilă

buc

4

stație de tratare (clorinare)

buc

1

Șimian

conducte apă potabilă

km

24

conducte canalizare

km

43

stații pompare apă uzată

buc

6

bransamente contorizate

   

racorduri la colectoare

   

stație de pompare apă potabilă

buc

1

stație de tratare (clorinare)

buc

1

constructie rezervor

mc

750

CW 2 “Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Strehaia si Comanda;

Strehaia, Comanda

lucrari de inlocuire/extindere retele de alimentare cu apa potabila

km

~ 29

lucrari de inlocuire/extindere retele canalizare

km

~34

bransamente contorizate

   

racorduri la colectoare

   

reabilitarea foraje apa bruta

buc

3

executare foraj nou apa bruta

buc

1

executie statii de pompare apa potabila

buc

2

executie rezervoare de inmagazinare apa potabila cu capacitatea de 750 mc

buc

2

Strehaia

construirea statie de tratare apa potabila (clorinare + reducere amoniu)

buc

1

executie statii de pompare apa uzata

buc

3

Comanda

executie statii de pompare apa uzata

buc

1

CW 3 „Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova”

Rogova

Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa

km

~12,3

bransamente contorizate

   

construirea foraj nou

buc

1

reabilitare foraj existent

buc

1

construirea statie de tratare apa (instalatie clorinare) si eliminare nitrati

buc

1

construire statie de pompare apa potabila

buc

1

construirea unui rezervor de apa

mc

300

sistem SCADA.

   

Vinju Mare

reabilitarea si extinderea retelei de apa

km

~17,5

reabilitarea si extinderea retelei de canalizare

km

~20,6

bransamente contorizate,

   

racorduri la colectoare

   

inlocuire conducta de aductiune apa potabila

km

~ 4,2

construirea unui rezevor nou pentru apa potabila

mc

750

construirea statie de pompare apa uzata

buc

2

sistem SCADA

   

CW 4 „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Cujmir si Branistea”

Cujmir, Branistea

conducte apa potabila

km

75

bransamente contorizate

   

sistem SCADA

   

lucrari zona de captare Obarsia de Camp (Izimsa)

   

rezervor de inmagazinare a apei potabile ce deserveste toate localitatile Cujmir, Cujmiru Mic, Aurora, Obirsia de Camp, Izimsa, Braniste si Goanta

mc

1500

statie de pompare apa potabila in Goanta si Izimsa

buc

2

statie de dezinfectie a apei (instalatii clorinare)

buc

2

sistem SCADA

   

conducte canalizare

km

58

racorduri la colectoare

   

statii noi de pompare apa uzata

buc

10

conducte de refulare

km

7

sistem SCADA

   

CW 5 „Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarea Baia de Arama”

Baia de Arama

reabilitarea zonei de captare, statii de clorinare

   

reabilitarea conductelor de alimentare cu apa

km

~ 5,5

extinderea sistemelor de alimentare cu apa

km

~ 6

contorizarea consumatorilor, statii noi de pompare apa

buc

3

rezervoare de apa potabila noi ( 50, 300 si 500 mc)

buc

3

reabilitarea colectoarelor de canalizare

km

~0,2

extinderea colectoarelor de canalizare

km

~12

racorduri la colectoare, statii noi de pompare a apelor uzate

buc

6

CW 6 ”Extindere statie epurare ape uzate in Drobeta Turnu Severin”

Drobeta Turnu Severin

constructia unei statii de tratare apa uzata cu treapta biologica si tertiara. Obiectivul principal al treptei biologice de epurare este îndepărtarea substanţelor solide organice nesedimentabile (dizolvate sau coloidale), precum şi stabilizarea materiilor organice din nămoluri; reducerea nutrienţilor pe bază de azot şi fosfor. Capacitate 127.356 l.e.

buc

1

CW 7 “Constructie Statii de Epurare pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii”

Strehaia

constructie statie de epurare Strehaia pe amplasament nou cu o capacitate de 9.850 l.e.; apa epurata va fi deversata în râul Husnita.

buc

1

Cujmir

constructie statie de epurare Cujmir pe amplasament nou cu o capacitate de 8.000 l.e.; apa epurata va fi deversata în râul Drincea.

buc

1

Gura Vaii

constructie statie de epurare Gura Vaii pe amplasament nou cu o capacitate de 2.100 l.e.; apa epurata va fi deversata în fluviul Dunarea.

buc

1

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro