Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti

Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune

Descrierea proiectului

S.C. SECOM S.A. implementeaza proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”, cofinantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu (2007-2013).

Proiectul face parte din Axa Prioritara 1 “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata”,  sector prin care se finanteaza proiecte mari de infrastructura, care acopera mai multe localitati la nivel judetean sau regional, ce aduc o contributie semnificativa la conformarea cu standardele europene de mediu si au un impact considerabil la dezvoltarea comunitatilor respective.

Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”  reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare si tratare a apei si a sistemului de colectare si epurare a apei uzate in judetul Mehedinti in scopul conformarii cu obligatiile privind calitatea apei prevazute in Tratatul de Aderare, precum si cu obiectivele POS Mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•    Alimentarea cu apa potabila conform standardelor Directivei UE 98/83/EC privind Calitatea apei destinate consumului uman, transpusa in legislatia nationala de Legea 458/2002 a calitatii apei potabile, amendata de Legea 311/2004;
•    Imbunatatirea calitatii si sigurantei alimentarii cu apa prin reabilitarea instalatiilor necorespunzatoare din punct de vedere tehnic;
•    Reducerea pierderilor de apa;
•    Implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala de HG 352/2005, care amendeaza HG 188/2002 privind colectarea si epurarea apelor uzate si evitarea evacuarii apelor uzate neepurate in receptori naturali;
•    Conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată;
•    Realizarea de economii in ceea ce priveste costurile operationale implicate in managerierea sistemelor de apa si canalizare;
•    Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;
•    Optimizarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate;
•    Reducerea infiltratiilor in sistem.

Noile investitii vor avea o contributie esentiala in atingerea urmatoarelor obiective ale Articolului 174 din Tratatul de aderare:
•    Imbunatatirea serviciilor de apa uzata in vederea respectarii standardelor UE asa cum acestea sunt definite in 91/271/CEE
•    Conservarea, protejarea si imbunatatirea mediului;
•    Protejarea sanatatii umane;
•    Utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale;
•    Promovarea masurilor la nivel international in vederea administrarii chestiunilor de mediu la nivel regional si international.

Locatia de implementare
Proiectul va fi implementat de catre Operatorul Regional S.C. SECOM S.A. in cele 7 aglomerari urbane:
•    Aglomerarea Drobeta Turnu Severin
•    Aglomerarea Simian
•    Aglomerarea Gura Vaii
•    Clusterul Cujmir-Aglomerarea Cujmir, aglomerarea Braniste
•    Aglomerarea Strehaia si aglomerarea Comanda
•    Aglomerarea Vinju Mare
•    Aglomerarea Rogova
•    Aglomerarea Baia de Arama

Populatia beneficiara: 140.000 locuitori

Perioada de derulare a investitiilor: 2012-2016

Valoarea totala a proiectului este de 309.252.057 lei, din care:

285.161.321 lei cheltuieli eligibile, din care:
242.387.123 lei Fondul de Coeziune;
37.070.972 lei Bugetul de Stat;
5.703.226 lei Bugetul Local;
24.090.736 lei cheltuieli neeligibile – contributie Operator Regional.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

Sectorul de alimentare cu apa:
•    Furnizarea de apa potabila la standardele prevazute de Directiva UE 98/83/EC referitoare la calitatea apei potabila transpusa in legislatia nationala prin legea 458/2002 referitoare la calitatea apei potabile amendata de legea 311/2004;
•    Alimentarea cu apa potabila de calitate a aproximativ 140.000 locuitori din aria proiectului;
•    Reducerea pierderilor fizice de apa;
•    Imbunatatirea sigurantei serviciilor de furnizare cu apa prin reducerea numarului si perioadelor de intrerupere a furnizarii apei determinate de avarii ale conductelor.

Sectorul de apa uzata:
•    Asigurarea conformarii cu legislatia nationala si UE in sectorul de mediu prin implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti transpusa in legislatia nationala prin HG 352/2005 amendata de HG 188/2002, referitoare la colectarea si tratarea apelor uzate urbane si evitarea deversarii apelor reziduale neepurate in apele curgatoare naturale;
•    Cresterea calitatii apelor uzate evacuate in receptori;
•    Atenuarea riscurilor asupra sanatatii prin extinderea retelei de canalizare pentru a acoperii populatia deservita si reducerea riscului asociat poluarii apelor de suprafata si subterane;
•    Reducerea infiltratiilor in sistemul de canalizare.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro